Sodelovanje med vrtcem in starši je pomembna plat kakovosti predšolske vzgoje. Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljico sodelovati pri vzgojnem delu, ob tem pa upoštevati strokovno avtonomnost vrtca.

SKUPNI RODITELJSKI SESTANKI

Skupna roditeljska sestanka bosta najmanj dva.

  • Prvi skupni roditeljski sestanek je bil v četrtek 29. avgusta 2019.

Namenjen je bil predstavitvi letnega delovnega načrta vrtca.

  • Drugi skupni roditeljski sestanek bo predvidoma marca, skupaj s starši učencev šole.

 

ODDELČNI RODITELJSKI SESTANKI

Oddelčnih roditeljskih sestankov in srečanj s starši bo najmanj pet v letu.

Prvi oddelčni roditeljski sestanki so bili 29. avgusta 2019.

Ostale oddelčne roditeljske sestanke in srečanja s starši organizirajo vzgojiteljice med letom po LDN oddelka.

Pred začetkom šolskega leta (29. avgusta 2019) je bil tudi sestanek s starši otrok, ki bodo prvič začeli obiskovati vrtec.

 

POGOVORNE URE S STARŠI  

Individualne popoldanske pogovorne ure staršev z vzgojiteljicami bodo enkrat mesečno v  popoldanskem času. Vzgojiteljice pred vsako pogovorno uro o tem obvestijo starše z obvestilom na oglasni deski skupine.

 

Pogovorne ure bodo:

vzgojiteljica dan ura
Monika PLOHL 2. torek v mesecu 14.30
Anita KOSI 1. torek v mesecu 14.30
Katja VOLGEMUT 4. torek v mesecu 14.30
Helena HABJANIČ 1. torek v mesecu 14.15
Katja PINTARIČ 3. torek v mesecu 14.30

 

Starši imajo možnost tudi vsakodnevnih krajših konsultacij z vzgojiteljicami.  Vzgojiteljice bodo o izvedenih dnevnih dejavnostih obvestile starše s kratkim zapisom na oglasni deski vsake skupine (“iskrice dneva”). Prav tako bodo na oglasni deski sproti objavile  naslov tekočega tematskega sklopa.

 

Starši imajo možnost tudi vsakodnevnih krajših konzultacij z vzgojiteljicami.

 

SVET STARŠEV 

Starši vsake skupine v vrtcu so v avgustu 2019 imenovali svojega predstavnika v Svet staršev vrtca. Pristojnosti Sveta staršev vrtca so določene v Zakonu o vrtcih in Pravilih OŠ Središče ob Dravi.

 

Predstavniki staršev v  Svetu staršev vrtca so:

Skupina Priimek in ime starša
1. skupina Marinela Modrinjak
2. skupina Tina Vraz
3. skupina Urška Zidarič Marčec
4. skupina Tajana Marčec
5. skupina Eva Kelemina – predsednica

 

SVET ZAVODA

Svet staršev vrtca imenuje svojega predstavnika v Svet zavoda.

Predstavnica Sveta staršev vrtca v Svetu zavoda je  Eva Kelemina.

Pristojnosti Sveta zavoda so določene v Zakonu o osnovni šoli in Pravilih OŠ Središče ob Dravi.

Predstavnika zaposlenih vrtca v Svetu zavoda sta Marko Janežič in Petra Horvat.

 

DRUGE OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI

Druge oblike sodelovanja s starši, starimi starši idr. načrtujejo vzgojiteljice v dogovoru s starši, pri čemer se lahko odločijo za športne popoldneve, ustvarjalne delavnice, izlete, piknike, zaključno prireditev …

 

OBVEZNOSTI STARŠEV OZ. SKRBNIKOV:

  • zagotoviti spremstvo otroka na poti v vrtec in iz vrtca;
  • otroka osebno predati in prevzeti pri vzgojiteljici ali pomočnici

vzgojiteljice;

–      pripeljati v vrtec le zdravega otroka;

  • vključevanje obeh ali enega od staršev v različne oblike sodelovanja;
  • sporočiti izostanek otroka in predvideno trajanje izostanka; redno plačevati ceno programa na osnovi Pravilnika o plačilu vrtca.

 

(Skupno 95 obiskov, današnjih obiskov 1)