DEDIŠČINA DESTINACIJE JERUZALEM – NAŠE BOGASTVO 2020-2025 

V sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Ptuj – Ormož, muzejska enota Ormož, sodelujemo pri izvajanju projektov v okviru programa DEDIŠČINA DESTINACIJE JERUZALEM – NAŠE BOGASTVO. 

Destinacija Jeruzalem je območje in dežela za mnoge še neodkritih lepot in preteklosti. je bogata z materialno, duhovno, socialno, entološko, zgodovinsko, arheološko, … dediščino, ki dajejo tukajšnjemu gospodarstvu, turizmu in družbenemu življenju dodano vrednost. Tukajšnja dediščina zajema izjemno kulturno krajino, arheološka najdišča, tradicionalno arhitekturo, bogate domače obrti, številne prireditve, ohranjene tradicionalne šege in običaje, številne znane osebnosti. v vseh obdobjih je bilo pomembno življenje tukajšnjih ljudi, ki bi s težavo preživeli brez sožitja z naravo. 

S posameznimi projekti v okviru tega programa skušamo doseči zavedanje in pozitiven odnos do tradicije in ohranjanja dediščine. Namen projekta je razvijati povezave med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, umetniki in kulturnimi ustanovami, v smeri širitve zavedanja o pomenu ohranjanja dediščine za prihodnost. 

V šolskem letu 2019/2020 se izvaja projekt z naslovom »Po poteh sledi v kulturi«. 

Lepote in darove Slovenskih goric so opisali številni tukajšnji pesniki in pisatelji, enaki spomini pa so v svet spremljali vrsto znamenitih rojakov, ki so darove domačih krajev poplačali s svojimi dosežki. Skoraj ni kraja, ki ne bi bil povezan s katerim izmed znanih in spoštovanih imen z literarnega področja in področja kulture. Na obravnavanem območju se je rodilo ali ustvarjalo veliko znanih osebnosti na kulturnem področju: Franc Ksaver Meško, Božidar Borko, Ruda Jurčec, Stanko Vraz, Stanko Cajnkar, Peter Dajnko, Erna Meško, … 

Na OŠ Središče ob Dravi bomo spoznavali in raziskovali življenje Božidarja Borka. 

 V šolskem letu 2020/2021 se izvaja projekt z naslovom »Rokodelstvo – priložnost tudi za mlade«. 

Rokodelstvo je del kulturne in narodne identitete. Rokodelci morajo biti po eni strani umetniki, po drugi obrtniki, podjetniki, pa tudi inovativni. Od nekdaj je bilo rokodelstvo tudi priložnost za druženje ter prenos znanja med generacijami. Danes ima, predvsem v kombinaciji s turizmom, pomemben zaposlitveni potencial in predstavlja mladim izziv in priložnost. 

V okviru projekta Rokodelstvo spodbujamo prepoznavanje rokodelske kulturne dediščine ter ohranjanja in širimo tradicionalna in sodobna rokodelska znanja in veščine. Učenci se bodo seznanili s posameznimi rokodelskimi dejavnostmi in spoznali rokodelce. 

(Skupno 25 obiskov, današnjih obiskov 1)