Sodelovanje med vrtcem in starši je pomembna plat kakovosti predšolske vzgoje. Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljico sodelovati pri vzgojnem delu, ob tem pa upoštevati strokovno avtonomnost vrtca.

SKUPNI RODITELJSKI SESTANKI

Skupna roditeljska sestanka bosta najmanj dva.

  • Prvi skupni roditeljski sestanek je bil v sredo, 30. avgusta 2023. Namenjen je bil predstavitvi letnega delovnega načrta vrtca.
  • Drugi skupni roditeljski sestanek pa bo predvidoma marca, skupaj s starši učencev šole (predavanje).

 

ODDELČNI RODITELJSKI SESTANKI    

Oddelčnih roditeljskih sestankov in srečanj s starši bo najmanj pet v letu.

Prvi oddelčni roditeljski sestanki so bili 30. avgusta 2023.

Ostale oddelčne roditeljske sestanke in srečanja s starši organizirajo vzgojiteljice med letom po LDN oddelka.

Pred začetkom šolskega leta (30. avgusta 2023) je bil tudi sestanek s starši otrok, ki bodo prvič začeli obiskovati vrtec.

POGOVORNE URE S STARŠI         

Individualne popoldanske pogovorne ure staršev z vzgojiteljicami bodo enkrat mesečno v  popoldanskem času. Vzgojiteljice pred vsako pogovorno uro o tem obvestijo starše z obvestilom na oglasni deski skupine.

Pogovorne ure bodo:

vzgojiteljica dan ura
Katja PINTARIČ 4. četrtek v mesecu 14.30
Polona ROTAR MARČEC 3. četrtek v mesecu 14.20
Anita KOSI 4. sreda v mesecu 14.15
Helena PAJEK 1. ali 2. torek v mesecu 14.00

Starši imajo možnost tudi vsakodnevnih krajših konsultacij z vzgojiteljicami.

Vzgojiteljice bodo o izvedenih dnevnih dejavnostih obvestile starše s kratkim zapisom na oglasni deski vsake skupine (“iskrice dneva”). Prav tako bodo na oglasni deski sproti objavile  naslov tekočega tematskega sklopa.

(Skupno 98 obiskov, današnjih obiskov 1)