Sodelovanje med vrtcem in starši je pomembna plat kakovosti predšolske vzgoje. Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljico sodelovati pri vzgojnem delu, ob tem pa upoštevati strokovno avtonomnost vrtca.

SKUPNI RODITELJSKI SESTANKI

Zaradi omejitve druženja (Covid-19), je letos načrtovan samo en skupni roditeljski sestanek in sicer v mesecu februarju. Tema sestanka bo predvanje g. Marka Juhanta: Moj otrok ne uboga.

Skupnega roditeljskega sestanka v septembru 2021 ne bo.

ODDELČNI RODITELJSKI SESTANKI    

Oddelčnih roditeljskih sestankov in srečanj s starši bo najmanj pet v letu.

Prvi oddelčni roditeljski sestanki so bili 26. avgusta 2021.

Ostale oddelčne roditeljske sestanke in srečanja s starši organizirajo vzgojiteljice med letom po LDN oddelka.

Pred začetkom šolskega leta (26. avgusta 2021) je bil tudi sestanek s starši otrok, ki bodo prvič začeli obiskovati vrtec.

POGOVORNE URE S STARŠI    

Individualne popoldanske pogovorne ure staršev z vzgojiteljicami bodo enkrat mesečno v popoldanskem času. Vzgojiteljice pred vsako pogovorno uro o tem obvestijo starše z obvestilom na oglasni deski skupine. Zaradi priporočil NIJZ bodo pogovorne ure potekale po telefonu.

 

 

Pogovorne ure bodo:  

vzgojiteljica dan ura
Monika PLOHL 2. torek v mesecu 14.00
Helena PAJEK 1. torek v mesecu 14.00
Anita KOSI 4. torek v mesecu 14.45
Katja PINTARIČ 1. sreda v mesecu 14.00
Tamara MARČEC/Polona ROTAR MARČEC 4. torek v mesecu 15.15

 

Starši imajo možnost tudi vsakodnevnih krajših konsultacij z vzgojiteljicami.

Vzgojiteljice bodo o izvedenih dnevnih dejavnostih obvestile starše s kratkim zapisom na oglasni deski vsake skupine (“iskrice dneva”). Prav tako bodo na oglasni deski sproti objavile naslov tekočega tematskega sklopa.

(Skupno 66 obiskov, današnjih obiskov 1)