PEDAGOŠKI, STROKOVNI IN DRUGI DELAVCI

PEDAGOŠKI DELAVCI – razredniki

TriletjeRazredUčiteljica in razredničarka

 

PRVO

TRILETJE

1. r.Sonja KOSI
2. r.Antonija FILIPIČ
3. r.Valerija HORVAT

 

DRUGO

TRILETJE

4. r.Breda MUNDA
5. r.Lidija PALČIČ
6. r.Boštjan KOLBL

 

TRETJE

TRILETJE

7. r.Lidija M. MERC
8. r.Andreja ŠPACAPAN
9. r.Tomaž SOK IVAN

PEDAGOŠKI DELAVCI – nerazredniki

Učiteljica/učiteljPredmet/deloIzbirni predmet
Suzana CIMERMANučiteljica razrednega pouka za poučevanje angleščine (TJA), podaljšano bivanje (OPB)neobvezni izbirni
predmet angleščina v 1.
razredu
Olga DALJAVECbiologija (BIO), kemija (KEM), gospodinjstvo (GOS), naravoslovje (NAR)poskusi v kemiji(POK)
Matjaž HANŽELIČ

angleščina (TJA),

računalnikar

urejanje besedil(UBE)
Boštjan KOLBLmatematika (MAT) 
Nina KOVAČIČVarstvo vozačev (VV), jutranje varstvo (JV) 
Mihael Kraneršport (ŠPO), učitelj športa v poskusu Razširjenega programa: gibanje (GIB)šport za zdravje (ŠZZ), šport za sprostitev (ŠZS), izbrani šport rokomet (IŠR)
Lidija MEŠKO MERC

slovenščina (SLJ),

knjižničarka

 
   
Violeta PETEKpodaljšano bivanje (OPB), druga strokovna delavka v 1. razredu 
Janja RUDOLFlikovna umetnost (LUM)likovno snovanje (LS1)
Tomaž SOK IVANglasbena umetnost (GUM), knjižničar 
Andreja ŠPACAPANdržavljanska in domovinska kultura ter etika (DKE), podaljšano bivanje (OPB)neobvezni izbirni predmet nemščina (TJN), vzgoja za
medije: televizija
(TEV)
Marko JENUŠfizika (FIZ), tehnika in tehnologija (TIT), jutranje varstvo (JV), podaljšano bivanje (OPB)obdelava gradiv: les
(OGL)
Samo ŽERJAVzgodovina (ZGO), geografija (GEO)raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja (RDK)
Ana ŽUPANIČangleščina (TJA) 
Nejc PODPLATNIKmatematika (MAT) – manjše učne skupine 
HORVAT Sašaslovenščina (SLJ) – manjše učne skupine 
Polona ROTAR
MARČEC
jutranje varstvo (JV)

oddelek podaljšanega bivanjarazrediUčitelj-razrednik v OPB
1.1. r.Violeta PETEK
2.2. in 3. r.Suzana CIMERMAN
3.4. in 5. r.Adreja ŠPACAPAN

OSTALI STROKOVNI SODELAVCI

OSTALI ZAPOSLENI

(Skupno 2.874 obiskov, današnjih obiskov 6)