Predstavnike staršev v Svet zavoda voli Svet staršev, ki je sestavljen iz predstavnikov staršev vsakega posameznega oddelka v šoli in je organiziran za uresničevanje interesov učencev in staršev v zavodu.

Pristojnosti Sveta staršev (ZOFVI, 66. člen, 4. odstavek): »Svet staršev šole: predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole …«

 

 

Člani Sveta staršev šole (Mandat traja od sept. 2021 do sept. 2023.) 

ZAP.

ŠT.

IME IN PRIIMEK ZASTOPA ODDELEK

FUNKCIJA

V SVETU STARŠEV

NAMESTNIK
1.        Anja Kranjčec 1. članica Martin Marčec
2.        Tomaž Kosec 2. član Maja Kolarič
3.        Robert Kirič 3. član Janja Jurkovič
4.        Nataša Zorec 4. članica Marija Šala
5.        Petra Hergula 4. članica Eva Kelemina
6.        Grega Rubin 6. član Polona Rotar Marčec
7.        Renata Požgan Bubek 7. članica Nives Imerovič
8.        Boštjan Kuharič 8. član Nives Imerovič
9.        Suzana Potočnik 9. članica Ksenija Borko

 

(Skupno 144 obiskov, današnjih obiskov 1)