Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok. Projekt je namenjen vsem strokovnim delavcem in vsem otrokom, ki so vključeni v vrtec.

Delo znotraj projekta bo usmerjeno na naslednja štiri področja:

  1. bralna pismenosti in razvoj slovenščine (učni jezik, motivacija za branje, ranljive skupine, krepitev vertikalnega povezovanja),
  2. slovenščina kot drugi jezik (za priseljence, begunce, gluhe in naglušne, učence, ki uporabljajo znakovni jezik),
  3. diagnostični pripomočki (za prepoznavanje ravni bralne pismenosti v 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju (VIO) ter napovedniki zgodnje pismenosti v predšolskem obdobju) in
  4. posodobljena vloga šolske knjižnice (inovativni in prožni pristopi za razvoj BP).

Projekt koordinira ZRSŠ, financirata pa MIZŠ in ESS.

Projekt v vrtcu koordinira Nina Kostric.

 

UTRINKI IZVEDBE:

(Skupno 125 obiskov, današnjih obiskov 1)