Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci na šoli poteka v skladu s Konceptom za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v osnovni šoli. Koordinatorica za vodenje postopkov v zvezi z nadarjenimi učenci na šoli je šolska svetovalna delavka Nina KOSTRIC.

Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci je proces, ki poteka v več fazah:

  • Evidentiranje: širši izbor otrok, ki bi lahko bili nadarjeni. Izvaja se v ob koncu 3. razreda in poteka brez testiranj po vnaprej določenih kriterijih. 
  • Identifikacija: ugotavljanje vrste in stopnje nadarjenosti. Izvaja se v 4. razredu (ali tudi v višjih razredih) na osnovi posebne ocenjevalne lestvice, ki jo izpolnjujejo učitelji, testa splošnih intelektualnih sposobnosti in testa ustvarjalnosti. Testiranje opravi psiholog po predhodnem pisnem soglasju staršev. Učenec je prepoznan za nadarjenega, če dosega kriterije nadarjenosti vsaj pri enem merilu.
  • Seznanitev staršev in pridobitev njihovega soglasja: šolska svetovalna delavka seznani starše z rezultati evidentiranja ter pridobi njihovo mnenje oz. pisno soglasje za nadaljnji postopek, starše seznani tudi z rezultati identifikacije in pridobi soglasje za delo z nadarjenim otrokom in pripravo individualiziranega programa.
  • Priprava individualiziranega programa in delo z nadarjenimi učenci: za pripravo individualiziranega programa za nadarjene učence so odgovorni razredniki. Delo z nadarjenim učenci izvajajo pedagoški delavci šole.

Delo z nadarjenimi učenci izhaja iz naslednjih temeljnih načel: širitev in poglabljanje znanja, hitrejše napredovanje v procesu učenja, razvijanje ustvarjalnosti, uporaba višjih oblik učenja, uporaba sodelovalnih oblik učenja, upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov, upoštevanje individualnosti, spodbujanje samostojnosti in odgovornosti, skrb za celostni osebnostni razvoj, raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire učencem, uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji, skrb za ustrezno sprejetost nadarjenih v šolskem okolju, ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede na njihove posebne potrebe in interese.

Nadarjenim učencem, ki bistveno izstopajo po svojih dosežkih in zmožnostih, omogočamo različne načine pospešenega napredovanja.

Smo Evropska Točka za nadarjene/Europian Talent Point in del Evropske mreže za podporo nadarjenim/European Talent Support Network (ETSN).  Tako imamo boljše možnosti in  priložnosti za širjenje in izmenjevanje znanj in izkušenj s področja dela z nadarjenimi z drugimi Evropskimi Točkami za nadarjene ter za sodelovanje na mednarodnih konferencah in drugih strokovnih srečanjih, ki jih organizirajo bodisi ECHA, ETSN ali CRSN. Pridobljeno znanje in izkušnje vnašamo v svoje delo z nadarjenimi, naše izkušnje na tem področju pa delimo z drugimi. 

(Skupno 157 obiskov, današnjih obiskov 1)