Redni stiki in dobro sodelovanje staršev in učiteljev je v največjo korist učencev.

CILJI dela s starši:

– čim večja udeležba staršev na pogovornih urah, roditeljskih sestankih in drugih oblikah sodelovanja,

– njihovo aktivno sodelovanje,

– upoštevanje njihovih argumentiranih pobud, predlogov,

– posredovanje objektivnih informacij o napredku učencev,

– oblikovanje vzajemnega sodelovalnega odnosa.

SKUPNI RODITELJSKI SESTANKI

– 1. skupni roditeljski sestanek: torek, 20. 9. 2022, ob 16.30.

Teme: LDN šole za šolsko leto 2022/23, aktualne informacije in napotki za uspešno delo učencev (J. Munda).

– 2. skupni roditeljski sestanek je načrtovan za pomlad 2023.

Tema: vzgoja otrok.

ODDELČNI RODITELJSKI SESTANKI

– potekajo najmanj 3-krat v šolskem letu, v skladu z letnim delovnim načrtom razrednikov;

– posveti oddelčne skupnosti staršev na dan popoldanskih govorilnih ur (za termine se dogovorijo starši

   in razredniki);

– možno je sodelovanje in vključevanje učencev (programi, pogovori …);

– nosilci: razredniki, svetovalna delavka, zunanji sodelavci.

Termini sestankov morajo biti izven terminov popoldanskih pogovornih ur in skupnih roditeljskih sestankov!

POGOVORNE URE

  1. dopoldanske pogovorne ure za starše

V skladu z urnikom učitelja potekajo dopoldan enkrat tedensko. Urnik je objavljen na šolski spletni strani in na oglasni deski v šoli.

  • popoldanske pogovorne ure za starše

Popoldanske pogovorne ure bodo potekale enkrat mesečno, praviloma od 16.00 do 17.30.

Datumi popoldanskih pogovornih ur:

20. 9. 202213. 12. 202221. 3. 2023
18. 10. 202217. 1. 202318. 4. 2023
15. 11. 2022februarja ni pop. pogovornih ur16. 5. 2023

Pogovorne ure bomo organizirali v matičnih učilnicah učiteljev. V tem času bosta na šoli tudi svetovalna delavka in ravnateljica.

Individualne pogovorne ure izven določenih terminov so možne izven ur pouka samo ob predhodni najavi staršev in dogovoru z učitelji.

c) pogovorne ure za učence

Učenci lahko sami ali skupaj s starši prihajajo na dopoldanske pogovorne ure, na popoldanske pa v dogovoru z učitelji.

(Skupno 198 obiskov, današnjih obiskov 1)