V vsakem razredu zadnjega triletja učenci izberejo dve uri izbirnih predmetov (lahko pa tudi tri ure) na teden. Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so lahko na predlog staršev delno ali v celoti oproščeni obiskovanja izbirnih predmetov. O oprostitvi odloča ravnateljica.

V šolskem letu 2022/23 bomo izvajali naslednje izbirne predmete:

 

Sklop Izbirni predmet Razred Število skupin Učitelj
Družboslovno-humanistični sklop Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja (RDK) 9. 1 Samo Žerjav
Likovno snovanje (LS1) 7., 8., 9. 1 Janja Rudolf

 

 

Naravoslovno-tehnični

sklop

Obdelava gradiv: les (OGL) 7. in 8. 1 Jože Zadravec
Računalniška omrežja (ROM) 9. 1 Matjaž Hanželič
Sodobna priprava hrane (SPH) 7. 1 Olga Daljavec
Poskusi v kemiji (POK) 8. 1 Olga Daljavec
Izbrani šport: rokomet (IŠR) 7. 1 Sašo Kupčič
Šport za zdravje (ŠZZ) 8. 1 Sašo Kupčič
Šport za sprostitev (ŠZS) 9. 1 Sašo Kupčič

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V tem šolskem letu bo potekal pouk neobveznih izbirnih predmetov v petih skupinah:

 

Neobvezni izbirni predmet Razred Št. skupin Učitelj
angleščina 1. r. 1 Suzana Cimerman
nemščina 4.‒6. r. 2 Andreja Špacapan
nemščina 7.‒9. r. 2 Andreja Špacapan

(Skupno 170 obiskov, današnjih obiskov 1)