Projekt ERASMUS+ je namenjen podpiranju profesionalnega, družbenega, izobraževalnega in osebnega razvoja strokovnih delavcev. Le-ti določeno obdobje preživijo v organizaciji gostiteljici v drugi državi z namenom učenja novih praks in zbiranja novih zamisli z opazovanjem in sodelovanjem s kolegi, strokovnjaki ali drugimi strokovnimi delavci pri vsakodnevnem delu pri organizaciji gostiteljici.

Projekt v vrtcu koordinira Katja VOLGEMUT.

(Datum zaključka projekta 24. 2. 2024).

Projekt sofinancira evropska unija.

Z izvedbo projekta želimo:

– razvijati ključne kompetence in spretnosti strokovnega osebja (dvig motivacije, zadovoljstva pri delu, samozavesti, več priložnosti za strokovni in poklicni razvoj, izboljšanje znanja tujega jezika.)

– ustvarjati nove, inovativne učne sklope z aktivno udeležbo otroka v naravnem okolju – razvijanje novih metod in didaktik v obvodni pedagogiki. (Širše razumevanje izobraževalno vzgojnih praks predšolske vzgoje drugih evropskih držav.)

Z vključitvijo v projekt želimo opraviti dejavnost mobilnosti osebja v treh različnih evropskih vrtcih, ki prav tako izvajajo svoje dejavnosti v sožitju z naravo.  Poiskali smo takšne vrtce, ki se zavedajo, da so zraven spontanega raziskovanja in spontane igre otrok, pomembne tudi vodene, strukturirane dejavnosti v naravi. Slednje pa uporabljajo kot metode okoljskega vzgajanja in izobraževanja.

Narava predstavlja igralnico in učilnico hkrati. Narave ne vidijo le kot ekosistema, temveč se zavedajo, da z bivanjem v naravi in povezanimi dejavnostmi vplivajo na otrokov optimalni telesni, čustveni, miselni in socialni razvoj.

V projektu bomo strokovni delavci uresničevali cilja:

– razvijanje ključnih kompetenc in spretnosti strokovnega osebja

– ustvarjanje novih, inovativnih učnih sklopov z aktivno udeležbo posameznika v naravnem okolju – razvijanje novih metod in didaktik v obvodni pedagogiki.

Pedagoško prakso si bomo ogledali v vrtcu na Hrvaškem, Slovaškem in v Španiji.

Načrtovane aktivnosti bodo vključenim udeležencem prinesle pomembno strokovno rast:

– poglobljeno znanje in poznavanje različnih pristopov, metod, didaktičnih postopkov, organizacije dela s predšolskimi otroki

– izmenjava izkušenj in primerov dobre prakse

– razvoj ključnih kompetenc in spretnosti strokovnega osebja (na področju uporabe drugačnih oblik in metod dela – STEAM edukacija, znanost skozi igro)

– razvoj učeče se skupnosti v vrtcu

– diseminacija rezultatov projekta.

PRVA IZMENJAVA V PROJEKTU

Vzgojiteljici Katja Volgemut in Helena Pajek sta se udeležili pet dnevne izmenjave v okviru projekta Erasmus+.

Na prvi tako imenovani Job shadowing sta se odpravili v hrvaški Vrtić Olge Ban v Pazin.

Tam sta spoznali delo in organizacijo vzgojno izobraževalnega dela predšolskih otrok. Otrokom sta skozi vzgojno dejavnost predstavili naš jezik in naše delo.

Istočasno so bile na izmenjavi kolegice iz Španije, ki so nam prav tako predstavile njihov jezik in način dela v njihovih centrih.

To je bila zelo dobra izkušnja za razvijanje jezikovnih, strokovnih in metodičnih kompetenc.

#Erasmus+

#Jobshadowing

#Pazin

#VrtićOlgaBan

OBISK KOLEGIC IZ ŠPANIJE

Konec meseca aprila sta nas v sklopu projekta Erasmus+ obiskali kolegici iz Španije. Pilar in Maria sta vzgojiteljici v vrtcu, ki deluje v sklopu šole, v mestu Zaragoza.

K nam sta prišli z namenom opazovanja vključevanja narave v sam potek vzgojno izobraževalnega dela oz. igralnice na prostem.

Ker v našem vrtcu poteka projekt Obvodna pedagogika smo se osredotočili predvsem na področje, ki je povezano z naravo ob vodi.

Prvi dan smo posvetili preteklosti – igri ob vodi nekoč. Naučili smo ju, kako se izdela Mlinček na vodo iz koruznih stebel, kako se splete stolček iz trave po imenu Sitovec in kako so se ob vodi nekoč igrali. Izdelavo mlinčka sta nam prikazala gospa Zdenka Slavič in njen mož, stolčke pa je spletala vzgojiteljica Anita Kosi.

Drugi dan sta se odpravili s skupino Pedenjped do reke Drave, kjer so v naravnem okolju iskali lastne rešitve za premagovanje ovir in si ogledali lutkovno igro.

Tretji dan smo najprej zasadili drevo na igrišču vrtca in tako obeležili tudi Dan zemlje (drevo je donacija Trsnice Putar iz Cvetkovcev). Nato pa sta se z otroki iz skupine Radovedne bučke odpravili do Splavnice, kjer so iskali živali, ki jih najdemo v potoku, mlaki in njuni okolici.

Skupaj smo si ogledali še Park doživetij v Križevcih in Zavod Marianum v Veržeju, kjer smo se udeležili kiparske delavnice z Urško Ambrož.

V Oljarni Središče ob Dravi sta poskušali naše lokalne dobrote nad katerimi sta bili zelo navdušeni.

#Erasmus+

#ZdenkaSlavič

#LončarkaUrška

#BučnoOlje-OljarnaJeruzalemSAT

#TrsnicaDrevesnicaPutar

DRUGA IZMENJAVA V PROJEKTU

Vzgojiteljici Helena in Monika sta se preko projekta ERASMUS+, udeležili mednarodne izmenjave v vrtcu CMŠ sv. Filipa Neri v Nove Zamky, Slovaška.

Strokovne delavke iz gostujočega vrtca so predstavile sistem in oblike dela v njihovem vrtcu.

Sprejel ju je podžupan Nove Zamky gospod Lukaš Štefanik.

Z drugimi Erasmus+ udeleženci (iz Madžarske, Španije, Makedonije, Italije) sta si ogledali glavno mesto Slovaške – Bratislavo.

V okviru dneva otrok, ki ga tam obeležujejo 1. junija, sta doživeli nepozaben izlet z otroki vrtca na kmetijo.

Hvala vrtcu CMŠ sv. Filipa Neri v Nove Zamky za gostoljubje in prejeta darila.

Za nami je še ena uspešna izmenjava.

#CMŠsvFilipaNeri

#Erasmus+

(Skupno 98 obiskov, današnjih obiskov 1)