IZBIRNI PREDMETI

 

Poleg obveznih predmetov izvaja šola za učence 7., 8. in 9. razreda pouk iz izbirnih predmetov. Učenec izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica.

 

V šolskem letu 2013/2014 bomo izvajali naslednje izbirne predmete:

 

Sklop

Izbirni predmet

Razred

Učitelj

Družboslovno-humanistični sklop

Likovno snovanje 3

9. r.

Darja Hudin

 

 

 

 

Naravoslovno-tehnični

sklop

Poskusi v kemiji

8. r.

Olga Daljavec

Obdelava gradiv: les

7. r.

Jože Zadravec

Računalništvo: multimedija

7., 8. in 9. r.

Matjaž Hanželič

Sodobna priprava hrane

7. r.

Olga Daljavec

Načini prehranjevanja

9. r.

Olga Daljavec

Šport za zdravje

8. r.

Lidija Lukman

Šport za sprostitev

9. r.

Lidija Lukman

Izbrani šport: rokomet

7. r

Lidija Lukman

(Skupno 1 obiskov, današnjih obiskov 1)