OSNOVNA ŠOLA SREDIŠČE OB DRAVI

Slovenska cesta 22 2277,  SREDIŠČE OB DRAVI

Štev.: 2250-2/2010  Datum: 5. 10. 2010

ČLANOM SVETA STARŠEV

V  A  B  I  L  O

 

Vabim vas na 2. sejo sveta staršev, ki bo v torek, 12. 10. 2010, ob 18. uri v prostorih šole.

 

Predlagam naslednji dnevni red:

1.     Otvoritev seje, ugotovitev navzočnosti ter potrditev dnevnega reda.

2.     Pregled ter potrditev zapisnika 1. seje sveta staršev.

3.     Pregled lanskega dela sveta staršev.

4.     Predlogi in pobude za tekoče šolsko leto 2010/2011.

5.     Razno.

 

Prosim, da se sestanka udeležite!

 

Lep pozdrav!

Predsednica sveta staršev:

Vida ŠKVORC

(Skupno 8 obiskov, današnjih obiskov 1)