DEŽELA POTI DO USPEHA (ali POŠtena mera dejavnosti)

Projekt POPESTRIMO ŠOLO

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Naša šola je ena izmed 54 šol, ki so bile na podlagi pripravljenega programa izbrane v projekt Popestrimo šolo za šolski leti 2012/13 in 2013/14.

Vse aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru projekta, boste prepoznali po imenu DEŽELA POTI DO USPEHA (ali POŠtena mera dejavnosti).

Aktivnosti so brezplačne in so namenjene vsem učencem naše šole (od 1. do 9. razreda), glede na prijave pa vas bomo razdelili v primerne skupine. K določenim dejavnostim bomo povabili tudi učence naših dveh partnerskih šol: OŠ Mislinja in OŠ Stanka Vraza Ormož.

Učenci se boste v tem šolskem letu lahko prijavili k številnim dejavnostim – nekatere bomo izvajali celo šolsko leto, druge samo med počitnicami, sodelovali pa boste lahko tudi le pri posameznih dnevnih aktivnostih:

–         Pot premagovanja ovir (učna pomoč: delo z i-tablo, e-gradivi, računalnikom, bralno-učne strategije)

 

–         Cesta besednega golaža (bralne urice in bralni klub, bralni kotiček, noč branja S knjigo spat, čajanka …)

 

–         Ulica brez jeze in strahu (socialne igre, sproščanje, ureditev »varnega« kotička …)

 

–         Ulica solidarnosti (prostovoljstvo)

 

–         Cesta starih dobrih iger (ureditev šolskega dvorišča z različnimi igrami)

 

–         Cesta sobotnega potepanja (sobotne delavnice za mlajše in starejše učence)

 

–         Pot k Splavnici (priprava gradiva o Splavnici)

 

–         Cesta glasnih zvočnikov (šolski radio)

 

–         Ulica velikih raziskovalcev (raziskovalne naloge, tekmovanja)

 

–         Ulica vrtičkarjev (ureditev šolskega vrta: zeliščnega, zelenjavnega, rožnega, jagodnega)

 

–         Ulica veselih maškar (priprava velike pustne maske)

 

–         Pot ustvarjalnosti (delavnice v času šolskih počitnic)

 

–         Muzikalična cesta (poletni glasbeni tabor)

 

Vse potrebne podatke o dejavnostih bomo objavljali sproti – na spletni strani in panoju v šolski avli.

Projekt bo predstavljen tudi na skupnem roditeljskem sestanku, ki bo 18. septembra 2012.

Poročanje o naših aktivnostih lahko spremljate v šolskem blogu na spletnem naslovu: dezelapoti.blogspot.com.

 

 

Več o projektu:

Popestrimo šolo v Projekt financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, znotraj 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, 1. prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«, operacija »Spodbujanje izvajanja programov letih 2011, 2012, 2013 in 2014«.

Namen programa »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2011, 2012, 2013 in 2014«, je povečati odzivnost učiteljev in drugih strokovnih delavcev v osnovnih šolah na individualne potrebe učencev in hkrati spodbuditi odziv šol na spremembe v lokalnem okolju. Šolam ponuja možnost, da se v večji meri posvetijo vzgojno-izobraževalnim potrebam učencev, in sicer zlasti otrokom z učnimi težavami, otrokom iz ranljivih skupin, otrokom s posebnimi nadarjenostmi ter da v okoljih, kjer je majhna ponudba prostočasnih aktivnosti, te razvijejo. Program spodbuja razvoj novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo učitelji izvajali aktivnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc po priporočilu Evropske skupnosti. Otrokom mora biti ponujena možnost graditi pozitivno samopodobo in samospoštovanje, kar jim omogoča prepoznavanje njihovih sposobnosti, talentov in želja. V okviru programa je ponujena možnost novih zaposlitev, podpira pa se tudi sodelovanje z drugimi šolami.

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za izvajanje programov Popestrimo šolo, tj. aktivnosti, ki prispevajo k višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šoli, niso del rednega izobraževalnega programa in niso financirane iz javnih sredstev. Osnovne šole bodo na razpis prijavile program, v okviru katerega se bodo, ne v času pouka, izvajale aktivnosti kot so: individualno delo z učenci oz. delo v manjših skupinah učencev, mentorske oblike dela z učenci, počitniške dejavnosti, počitniško varstvo ter druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela.

 

 


logo1                logo2            logo3       

 

PRIJAVNICA ZA DEJAVNOSTI PROJEKTA POPESTRIMO ŠOLO

 

Dragi učenci, spoštovani starši!

O vseh dejavnostih, ki se bodo v prihodnjih dveh letih na naši šoli odvijale v sklopu projekta Popestrimo šolo, vas bomo obveščali sproti – na spletni strani šole, preko spletne učilnice in na oglasni deski pred jedilnico. 

Univerzalno prijavnico, na katero zapišete, katerih dejavnosti se boste udeležili, dobite v šolskem tajništvu, najdete pa jo tudi tukaj. Z eno prijavnico se lahko prijavite na več dejavnosti.

Ker skrbimo za okolje, na enem listu papirja A4 najdete 2 prijavnici. Ko ju natisnete, delite neuporabljeno prijavnico s prijateljem ali pa jo shranite za naslednjo dejavnost, ki bo vašega otroka zanimala.

 

Veselim se druženja z vami!

Izvajalka projekta Vojka Havlas

(Skupno 1 obiskov, današnjih obiskov 1)