STROKOVNO SREČANJE RAVNATELJIC IN RAVNATELJEV
V torek, 7. februarja, je na naši šoli potekalo strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol, ki ga je organiziral Zavod RS za šolstvo, Območna enota Maribor. Srečanja so se udeležili povabljene ravnateljice in ravnatelji, svetovalka za 1. triletje ga. Leonida Novak in predstojnica zavoda ga. Vera Bevc.
Tema strokovnega srečanja je bila Vpliv pedagoškega vodenja na profesionalno rast učitelja. V okviru le-te smo ravnatelji hospitirali (gostovali, bili zraven) tri šolske ure pri pouku v 2. razredu, kjer poučuje učiteljica Antonija Filipič, pri delu z učenci s posebnimi potrebami pa je v razredu sodelovala tudi defektologinja Urška Rižnar.
V opravljeni analizi po hospitaciji so bile izrečene številne pohvale o strokovnem delu učiteljice in o sodelovanju učencev pri pouku.
Gostje so izrazili tudi veliko zadovoljstvo s celotno izvedbo srečanja ter pohvalili lepo urejeno šolo.
Ponosni smo na prejete pohvale, ki so znova potrdile, da dobro opravljamo naše delo.
Ravnateljica: Jasna Munda

(Skupno 3 obiskov, današnjih obiskov 1)