Telovadnica je specifično okolje z veliko delovnega hrupa, zato se je v njej potrebno tudi primerno obnašati. Učitelj športne vzgoje in vaditelji na začetku vadbe predstavijo navodila in medsebojne dogovore za življenje in delo v telovadnici.

 • Na pouk športne vzgoje čakajo učenci predmetne stopnje v prostoru, kjer imamo  dežurnega učenca, rekreativci pa pred vhodom v telovadnico.
 • Vaditelj prve skupine rekreativcev dobi ključe pri čistilki.
 • V garderobe in v telovadnico vstopajo učenci ali rekreativci v spremstvu učitelja oz. vaditelja, ob lepem vremenu z igriščne strani, v mokrem pa skozi šolo (rekreativci vedno z igrišča).
 • Obutev naj bo ločena za vadbo v telovadnici in zunaj. V telovadnico vstopajmo le v čisti športni obutvi, ki ne pušča sledi.
 • Luči v garderobi prižge prvi (reditelj, učitelj ali vaditelj), pustimo jih prižgane do zadnje ure pouka (praviloma do 15. ure), oz. zadnje rekreativne skupine. (Predlagamo, da vaditelji rekreacije počakajo drug drugega, če se skupine zvrstijo druga za drugo). V hodniku pred garderobami ni potrebe po dodatni osvetlitvi. Luči v telovadnici ugašamo, ko je primerno svetlo. Pogosto ugašanje in prižiganje neonskih  luči ni priporočljivo.
 • Preoblačenje opravimo v garderobah,  obleko in obutev uredimo.
 • Učenci in rekreativci prihajajo v telovadnico v primerni športni opremi,  primerno urejeni (speti lasje, brez nakita, ur).
 • Prinašanje in uporaba mobilnih telefonov,  pripomočkov za poslušanje glasbe v telovadnici ni dovoljena.
 • Prinašanje hrane in pijače v telovadnico ni dovoljeno. Žvečilni gumi sodi v koš za odpadke!
 • V umivalnici se ne polivamo in ne škropimo.
 • Skrbimo za red in čistočo stranišč (zlasti dečki!).
 • Večina  orodja in rekvizitov je pospravljeno v novem prizidku. V prostor za shranjevanje orodja smejo učenci le z učiteljevim dovoljenjem. Prepovedano je uporabljanje rekvizitov in skakanje po telovadnici, dokler ne pride učitelj. Učitelji in vaditelji  pregledajo, kako so vadeči uporabljeno pospravili. Blazine nosite, ne vlečite!
 • Prenos oz. prevoz težkega gimnastičnega orodja opravimo s pomočjo starejših, močnejših učencev oz. rekreativcev.  Orodje nosimo ali vozimo s pomočjo vozička (bradlje, stojala za odbojko), da ne poškodujemo parketa (črte)!
 • Ob igranju nogometa vrata v prostor za orodje zavarujemo z veliko, debelo blazino.
 • Vadeči se spoštljivo obnašajo do učiteljev, vaditeljev, sošolcev, sotekmovalcev in nasprotnikov. Upoštevajo pravila iger in pravila poštene igre (fair play).
 • Učenci ne smejo zapuščati telovadnice brez dovoljenja učitelja, vaditelja.
 • Po zaključku vadbe mirno zapustimo telovadnico.
 • Rekreativci se po vadbi ne zadržujejo v okolici šole in telovadnice.

Vse učence in ostale uporabnike telovadnice prosimo, da spoštujejo red in tako vsem omogočijo prijetno in varno vadbo.
Pomembni nasveti:
Za svojo lastnino odgovarja vsak sam! V garderobi ne puščajte vrednih predmetov ali denarja!
Pazite na lastno varnost in varnost vseh prisotnih v dvorani.
Če pride do telesne poškodbe, to takoj javite učitelju, vaditelju.

(Skupno 2 obiskov, današnjih obiskov 1)