OSNOVNA ŠOLA SREDIŠČE  OB DRAVI

Slovenska cesta 22, 2277 Središče ob Dravi

e-mail: os.sredisce-ob-dravi@guest.arnes.si

www.os-sredisce-ob-dravi.net

 

Ravnatelj:

Jasna Munda

Tajnica:

Silva Dovečer

Telefon:

(02) 719 10 10

Faks:

(02) 719 10 10

Transakcijski račun:

01287-6030673706

Davčna številka:

92129196

 

USTANOVITELJ ZAVODA:

Ustanovitelj zavoda je Občina Središče ob Dravi.

 

 

DEJAVNOSTI  ZAVODA:

–           osnovnošolsko splošno izobraževanje,

–           dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje.

 

 

ŠOLSKI OKOLIŠ

Šolski okoliš zajema naselja: Godeninci, Grabe, Obrež, Središče ob Dravi in  Šalovci.

 

 

ŠOLSKI PROSTOR

Šolski prostor, v okviru katerega šola prevzema odgovornost za učence, zajema šolsko stavbo s telovadnico, pripadajoče igrišče na vzhodni strani zgradbe, dvorišče na zahodni strani zgradbe ter zelenice in poti pri šoli.

 

 

UPRAVLJANJE ZAVODA

Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.

Organ upravljanja je svet šole, ki ima naslednje pristojnosti: imenuje ravnatelja, sprejema program razvoja, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih programov, obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah (48. čl. ZOFVI).

 

(Skupno 4 obiskov, današnjih obiskov 1)