ŠOLSKI SKLAD

V šolskem skladu zbiramo prostovoljne prispevke. Zbrana sredstva porabimo za nakup učil in učnih pripomočkov (leksikoni, slovarji, didaktične igre, računalniški programi, smučarska oprema …), igrač, igral, za sofinanciranje ogleda kulturnih in športnih prireditev za učence itd. Šolski sklad vodi upravni odbor šolskega sklada, ki ga sestavljajo predstavniki staršev in delavcev šole:

 

Predstavniki staršev:

Predstavniki delavcev šole:

Snežana Novak

Olga Daljavec

Janez Podgoršek

Valerija Horvat

Lukrecija Štamberger

Jože Zadravec

 

Vaše  prispevke  sprejemamo  na  transakcijski  račun  šole  št.:

01100-6000034555, s pripisom “za šolski sklad”.

(Skupno 6 obiskov, današnjih obiskov 1)